ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
Ekonomiczne:
farba podkładowa
Optymalne:
ocynk ogniowy
Premium:
ocynk galwaniczny
+ lakierowanie proszkowe
Super Premium:
ocynk ogniowy +
lakierowanie proszkowe