< Cendromet KONTAKT

DOTACJEDOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej

DOFINANSOWANIE [113 798,76 zł]
CAŁKOWITA WARTOŚĆ [142 248,45 zł]PPHU Cendromet

W ramach projektu "Poprawa warunków pracy w firmie P.P.H.U. "CENDROMET TECHNOLOGY" Bartosz Cendrowicz poprzez zminimalizowanie mikroklimatu gorącego oraz odciążenie układu mięśniowo-szkieletowego pracowników" podjęto działania:

1. Poprawa warunków pracy poprzez zminimalizowanie mikroklimatu gorącego - działanie obejmuje zakupu klimatyzerów z dolnym wylotem powietrza, zestawu sterownika oraz czujnika temperatury i wilgoci

2. Poprawa warunków pracy poprzez odciążenie układu mięśniowo szkieletowego - działanie obejmuje zakup elektrycznego wózka podnośnikowego oraz specjalistycznego stołu spawalniczego z automatyczną regulacją wysokości blatu wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem

Podjęte czynności przyczyniły się do poprawy warunków pracy poprzez zminimalizowanie mikroklimatu gorącego w środowisku pracy dzięki zainstalowaniu klimatyzerów, natomiast przyjęcie do użytkowania elektrycznego wózka widłowego oraz stołu spawalniczego pozwoliło na odciążenie układu mięśniowo-szkieletowego pracowników.